ПРЕДВИД ВИСОКИЯ
ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
| ЕОС Матрикс  |  Фронтекс  |  АПС Бета България | |  Агенция за събиране на вземания  |  С.Г.Груп   | |   Кредит Инкасо | Аксес Файнанс /Бяла карта/   | | Ди Си Ей Мениджмънт  | 

1.1. Писма  за  заличаване  на  погасени  по давност
       вземания в Централен кредитен регистър при
       Българска народна банка.


Запитвания
Уведомления
      могат да бъде изпращани на следната електронна поща: office@lalev.bg     
      за изготвяне на книжа – office@lalev.bg
АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ 
„Първото нещо, което правим,
нека убием всички адвокати.”

Дик Касапа из Хенри VI

Уилям Шекспир, 1591
 

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ
Aдвокатска кантора ЛАЛЕВ © 2013
Свързани страници:        адвокат Николай Лалев © 2019
 
1.2. Сигнал до Комисия за  защита на личните
      
данни, относно непреустановено обработване
      
на лични данни.

2.    Молба за прекратяване на изпълнително дело.

3.    Декларация за липса на вземания.

4.    Основания за допустимост на жалба срещу
       действия на съдебен изпълнител, с които
       следва да бъде преодоляна лимитивността на
       чл. 435, ал. 2 ГПК.

Сигнал до КЗЛД, относно непреустановено обработване на лични данни

Декларация за липса на вземания

Mолба за прекратяване на изпълнително дело

5.    В процес на допълване.

6.    В процес на допълване.
Основания за допустимост на жалба срещу
действия на съдебен изпълнител, с които следва
да бъде преодоляна лимитивността на член 435,
алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс.
В процес на допълване.

В процес на допълване.